KostenTarieven 2019:
  • Intake: €120,-
  • Vervolgconsult: €80,-
  • Behandeling acupunctuur: €65,- 
  • Behandeling acupunctuur kort:  €40,- 
  • Voor interpreteren van laboratoriumtest en het opstellen van een behandelplan: €50,-
  • Na opstellen van behandelplan vindt weer een consult plaats om de uitslag en het behandelplan te interpreteren: €80,-
Graag per pin betalen.
Een consult gaat niet ten koste van de eigen bijdrage ad. €385,-.
Je hebt geen verwijsbrief nodig van de huisarts om bij mij te kunnen komen. 

De tarieven zijn inclusief:
- acupunctuur benodigdheden en homeopathische middelen
- telefonisch overleg en email nav het consult.

De tarieven zijn exclusief:
- kruidentinctuur en/of supplementen
- langer telefonisch overleg met een nieuwe hulpvraag

Mocht je verhinderd zijn, zeg de afspraak dan uiterlijk 24 uur van tevoren af. Niet afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden geheel of gedeeltelijk de kosten van de behandeling. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van je ziektekostenverzekeraar of kijk op http://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/verzekeraars.asp.

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NWP: https://www.nwp-natuurgeneeskunde.nl

Lidmaatschap beroepsvereniging NWP: P1547


Mocht je naar aanleiding van de behandeling een klacht hebben, dan hoop ik dat je dat eerst met mij zult bespreken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kun je je richten tot Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Klik hier voor meer informatie.